REKLAMA

PURE BIOLOGICS S.A.: Przydział Akcji Serii E

2020-12-03 15:03
publikacja
2020-12-03 15:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-03
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Przydział Akcji Serii E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 grudnia 2020 roku dokonał przydziału 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki na podstawie art. 439 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w oparciu o upoważnienie wynikające z § 4 pkt 4] uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 60.000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Spółka wyjaśnia, że nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii E [Akcje Oferowane] zostały zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze oferty publicznej przeprowadzonej w oparciu o prospekt opublikowany przez Spółkę w dniu 9 listopada 2020 roku [Oferta].

Zarząd dokonał przydziału łącznie 600.000 Akcji serii E, w tym:
a] 100.000 akcji w Transzy Detalicznej, przydział nastąpił przez system GPW w Warszawie S.A., poziom redukcji zapisów wyniósł 91,278%,
b] 500.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Cena emisyjna jednej Akcji serii E była równa 90,00 zł [słownie: dziewięćdziesiąt złotych].
Łączna wartość wpłat wyniosła 54.000.000,00 zł.
Mając powyższe na uwadze oferta publiczna Akcji serii E doszła do skutku.

Zarząd podejmie kroki w celu dopuszczenia i wprowadzenia praw do Akcji serii E oraz Akcji Istniejących Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-03 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2020-12-03 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki