REKLAMA

PUŁAWY: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na dzień 22 czerwca 2021 roku.

2021-05-26 14:11
publikacja
2021-05-26 14:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_22_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na dzień 22 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_22_06_2021.pdfOgloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_22_06_2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna na dzień 22 czerwca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
2021-05-26 Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki