REKLAMA

PUŁAWY: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. na dzień 5 października 2021 roku.

2021-09-07 17:10
publikacja
2021-09-07 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_zwolanie_NWZ_05_10_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-07
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. na dzień 5 października 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 5 października 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Ogólna liczba akcji w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wynosi 19.115.000. Z akcji tych w dniu 7 września 2021 roku przysługuje 19.115.000 głosów.

W związku z ujęciem w porządku obrad Walnego Zgromadzenia puntu obejmującego zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz deklaracją Spółki o wypełnianiu zasady 4.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zarząd zwraca się o niezwłoczne przedstawianie kandydatur na członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem wraz z kompletem materiałów ich dotyczących. Kandydaci na członka Rady Nadzorczej powinni złożyć oświadczenia w zakresie spełniania przez nich wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_zwolanie_NWZ_05_10_2021.pdfOgloszenie_zwolanie_NWZ_05_10_2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na dzień 5 października 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-07 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
2021-09-07 Adam Lesiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki