Zmiany w składzie Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
CV_MARIUSZ_BOBER.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV__JACEK_JANISZEK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_ZBIGNIEW_GAGAT.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-05
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Zmiany w składzie Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące zmian w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Spółki:
Pana Mariusza Bobera na Wiceprezesa Zarządu, powierzając mu jednocześnie pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu,
Pana Jacka Janiszka na Wiceprezesa Zarządu,
Pana Zbigniewa Gagata na Wiceprezesa Zarządu.

oraz zawiesiła w pełnieniu obowiązków Prezesa Spółki Pana Mariana Rybaka oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Zenona Pokojskiego.

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania oraz zawieszenia Członków Zarządu Spółki weszły w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołani Członkowie Zarządu złożyli oświadczenia, z których wynika, że ich działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków Zarządu, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka przedstawia życiorysy nowo powołanych Członków Zarządu.Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
Załączniki
Plik Opis
CV_MARIUSZ BOBER.pdfCV_MARIUSZ BOBER.pdf Życiorys zawodowy Pana Mariusza Bobera
CV_ JACEK JANISZEK.pdfCV_ JACEK JANISZEK.pdf Życiorys zawodowy Pana Jacka Janiszka
CV_ZBIGNIEW GAGAT.pdfCV_ZBIGNIEW GAGAT.pdf Życiorys zawodowy Pana Zbigniewa Gagata

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-05 Mariusz Bober p.o. Prezesa Zarządu
2016-04-05 Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl