REKLAMA

PUŁAWY: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

2021-03-27 19:45
publikacja
2021-03-27 19:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-27
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020. Raporty te zostaną przekazane w dniu 15 kwietnia 2021 roku; poprzedni termin to 31 marca 2021 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

1. Raporty kwartalne:
- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku - 13 maja 2021 roku
- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku – 9 listopada 2021 roku

2. Raporty półroczne:
- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 9 września 2021 roku

3. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2020 – 15 kwietnia 2021 roku
- skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 15 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-27 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
2021-03-27 Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki