REKLAMA

PUŁAWY: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

2021-10-15 21:50
publikacja
2021-10-15 21:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Informacja_o_kandydacie_do_RN_K_Majcher.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_kandydacie_do_RN_M_Szewczak.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-15
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 15 października 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, kandydatury Pana Krzysztofa Majchera oraz Pana dra hab. Marcina Szewczaka na Członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydaci zostali zgłoszeni w związku rozpatrywaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie wznowione po przerwie 19 października 2021 r., punktu 5 porządku obrad w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zgodnie z oświadczeniem akcjonariusza oraz złożonymi oświadczeniami kandydatów, wyżej wymienione osoby spełniają kryteria formalne określone w przepisach prawa i Statucie Spółki, w tym w dniu 14.10.2021 uzyskali pozytywne opinie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych a także spełniają kryteria niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W załączeniu informacja o kandydatach do Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Informacja_o_kandydacie_do_RN_K_Majcher.pdfInformacja_o_kandydacie_do_RN_K_Majcher.pdf Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej – Pan Krzysztof Majcher
Informacja_o_kandydacie_do_RN_M_Szewczak.pdfInformacja_o_kandydacie_do_RN_M_Szewczak.pdf Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej – Pan Marcin Szewczak

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-15 Tomasz Hryniewicz Prezez Zarządu
2021-10-15 Adam Lesiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki