REKLAMA

PUŁAWY: Wynik testu na utratę wartości - rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych.

2021-03-18 18:57
publikacja
2021-03-18 18:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Wynik testu na utratę wartości - rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2021 roku podjął decyzję o rozwiązaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w kwocie 17 415 tys. zł w części dotyczącej majątku przypisanego do ośrodka wypracowującego środki pieniężne (CGU) Agro objętych w latach poprzednich odpisem, w związku wynikami testu na utratę wartości sporządzonego dla tego CGU na dzień 31.12.2020 roku wskazującego nadwyżki.

Rozwiązanie odpisu aktualizującego będzie miało dodatni wpływ na EBITDA w jednostkowym
i skonsolidowanym sprawozdaniu Spółki i jej Grupy Kapitałowej w wysokości około 17 415 tys. zł. Szacunkowy wpływ na wzrost jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 14 007 tys. zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-18 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
2021-03-18 Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki