REKLAMA

PUŁAWY: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za I kwartał 2021 roku.

2021-05-06 23:22
publikacja
2021-05-06 23:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za I kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za I kwartał 2021 roku:

Przychody: 1.011,8 mln zł
EBITDA: 107,7 mln zł
Wynik netto: 33,4 mln zł

Wyniki segmentów (bez obrotów wewnętrznych)

Przychody Segmentu Agro: 861,8 mln zł
EBITDA: 137,9 mln zł

Przychody Segmentu Tworzywa: 98,9 mln zł
EBITDA: (-)10,1 mln zł

Przychody Segmentu Energetyka : 29,1 mln zł
EBITDA: 10,9 mln zł

Przychody Segmentu Pozostała działalność : 22,1 mln zł
EBITDA: 4,8 mln zł

Wpływ na wynik EBITDA Segmentu Agro w I kwartale 2021 roku - w relacji do I kwartału 2020 roku - miały głównie wyższe ceny sprzedaży nawozów przede wszystkim: saletry amonowej i mocznika spowodowane wysokim popytem, wysokimi cenami zbóż (pszenicy oraz żyta), niższym importem nawozów oraz wyższe ceny sprzedaży melaminy. Pozytywny efekt wzrostu cen sprzedaży został znacząco ograniczony wzrostem kosztów produkcji, na skutek wyższych cen surowców, głównie gazu ziemnego.

Wpływ na EBITDA Segmentu Tworzywa w I kwartale 2021 roku - w relacji do I kwartału 2020 roku - miał głównie wzrost kosztów wytworzenia kaprolaktamu, co było skutkiem wyższych cen surowców, głównie gazu ziemnego i benzenu. Wyższe przychody Segmentu Tworzywa były efektem wyższych ceny sprzedaży kaprolaktamu, które nie były w stanie zrekompensować wyższych kosztów wytworzenia.

Zarząd Emitenta uznał informację o szacunkowych wynikach za I kwartał 2021 za istotną, z uwagi na fakt, że odbiegają one od oczekiwań rynkowych oraz od średniej wyników z lat ubiegłych, tj. I kwartał 2018-2020.
Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku nastąpi w dniu 13 maja 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
2021-05-06 Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki