REKLAMA

PUŁAWY SA (3/2021) Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2021-10-15 21:56
publikacja
2021-10-15 21:56

Raport Bieżący nr 3/2021

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 15 października 2021 roku, tj. w trakcie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „NWZ”), które zostanie wznowione w dniu 19 października 2021 roku zostały zgłoszone kandydatury Pana Krzysztofa Majchera oraz Pana dra hab. Marcina Szewczaka na Członków Rady Nadzorczej Spółki. Przerwa w obradach NWZ zwołanego na dzień 5 października 2021 roku, została zarządzona w związku z umożliwieniem przedłożenia przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej kompletu dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami korporacyjnymi oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto 14 października 2021 roku dwóch Członków Rady Nadzorczej złożyło rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Kandydatury na członków Rady Nadzorczej zostały zgłoszone w terminie późniejszym niż na 3 dni przed terminem NWZ, które rozpoczęło obrady 5 października 2021 roku, jednak jednocześnie z wyprzedzeniem 3 dni przed wznowieniem obrad NWZ po ogłoszonej przerwie.
W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  Od momentu wejścia w życie DPSN 2021 tj. od 1 lipca 2021 roku do dnia publikacji niniejszego raportu nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady 4.9.1.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło:PAP Biznes
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki