REKLAMA

PUŁAWY: Przyznanie rekompensaty w oparciu o ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

2020-07-31 17:31
publikacja
2020-07-31 17:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-31
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Przyznanie rekompensaty w oparciu o ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2020 roku wpłynęła drogą elektroniczną do Spółki decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie przyznania Spółce rekompensaty za 2019 rok w wysokości 46,6 mln zł, należnej w oparciu o ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Przyznana kwota nie odbiega istotnie od wielkości oszacowanej przez Spółkę (tj. kwoty 44,6 mln zł) i uwzględnionej w szacunkowych wynikach, które zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 28/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-31 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
2020-07-31 Andrzej Skwarek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki