PUŁAWY: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2020 roku

2020-05-27 16:43
publikacja
2020-05-27 16:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_Uchwal_ZWZ_23_06_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_dot__pkt_5_porzadku_obrad_ZWZ_23.06.2020_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_dot_pkt_6_porzadku_obrad_ZWZ_23.06.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_dot_pkt_7_porzadku_obrad_ZWZ_23.06.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_dot_pkt_8_porzadku_obrad_ZWZ_23.06.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_dot_pkt_9_porzadku_obrad_ZWZ_23.06.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_dot_pkt_11_porzadku_obrad_ZWZ_23.06.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-27
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Treść: Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: „Spółka”), w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 roku, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Projekty_Uchwal_ZWZ_23_06_2020.pdfProjekty_Uchwal_ZWZ_23_06_2020.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna zwołane na dzień 23 czerwca 2020 roku.
Dokumenty_dot_ pkt_5_porzadku_obrad_ZWZ_23.06.2020 r.pdfDokumenty_dot_ pkt_5_porzadku_obrad_ZWZ_23.06.2020 r.pdf Dokumenty dot. pkt. 5 porządku obrad ZWZ 23 czerwca 2020
Dokumenty_dot_pkt_6_porzadku_obrad_ZWZ_23.06.2020.pdfDokumenty_dot_pkt_6_porzadku_obrad_ZWZ_23.06.2020.pdf Dokumenty dot. pkt. 6 porządku obrad ZWZ 23 czerwca 2020
Dokumenty_dot_pkt_7_porzadku_obrad_ZWZ_23.06.2020.pdfDokumenty_dot_pkt_7_porzadku_obrad_ZWZ_23.06.2020.pdf Dokumenty dot. pkt. 7 porządku obrad ZWZ 23 czerwca 2020
Dokumenty_dot_pkt_8_porzadku_obrad_ZWZ_23.06.2020.pdfDokumenty_dot_pkt_8_porzadku_obrad_ZWZ_23.06.2020.pdf Dokumenty dot. pkt. 8 porządku obrad ZWZ 23 czerwca 2020
Dokumenty_dot_pkt_9_porzadku_obrad_ZWZ_23.06.2020.pdfDokumenty_dot_pkt_9_porzadku_obrad_ZWZ_23.06.2020.pdf Dokumenty dot. pkt. 9 porządku obrad ZWZ 23 czerwca 2020
Dokumenty_dot_pkt_11_porzadku_obrad_ZWZ 23.06.2020.pdfDokumenty_dot_pkt_11_porzadku_obrad_ZWZ 23.06.2020.pdf Dokumenty dot. pkt. 11 porządku obrad ZWZ 23 czerwca 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-27 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
2020-05-27 Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki