REKLAMA

PUŁAWY: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 roku.

2021-05-26 14:13
publikacja
2021-05-26 14:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_ZWZ_22_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_dot_pkt_5_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_dot_pkt_6_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_dot_pkt_7_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_dot_pkt_8_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_dot_pkt_9_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_dot_pkt_9_porzadku_obrad_ZWZ__22_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_dot_pkt_9_porzadku_obrad__ZWZ_22_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_dot_pkt_10_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_dot_pkt_12_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”), w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Projekty_uchwal_ZWZ_22_06_2021.pdfProjekty_uchwal_ZWZ_22_06_2021.pdf Projekty uchwał na ZWZ 22.06.2021
Dokumenty_dot_pkt_5_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdfDokumenty_dot_pkt_5_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdf Sprawozdania i oceny RN.
Dokumenty_dot_pkt_6_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdfDokumenty_dot_pkt_6_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdf Uchwała RN ws.oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok.
Dokumenty_dot_pkt_7_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdfDokumenty_dot_pkt_7_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdf Uchwała RN ws.oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok.
Dokumenty_dot_pkt_8_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdfDokumenty_dot_pkt_8_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdf Uchwała RN ws.oceny sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok.
Dokumenty_dot_pkt_9_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdfDokumenty_dot_pkt_9_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdf Uchwała RN ws. sprawozdania RN o wynagrodzeniach Zarządu i RN w roku 2019 i 2020.
Dokumenty_dot_pkt_9_porzadku_obrad_ZWZ__22_06_2021.pdfDokumenty_dot_pkt_9_porzadku_obrad_ZWZ__22_06_2021.pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN za lata 2019-2020.
Dokumenty_dot_pkt_9_porzadku_obrad__ZWZ_22_06_2021.pdfDokumenty_dot_pkt_9_porzadku_obrad__ZWZ_22_06_2021.pdf Raport z oceny sprawozdania RN o wynagrodzeniach Zarządu i RN za lata 2019-2020.
Dokumenty_dot_pkt_10_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdfDokumenty_dot_pkt_10_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdf Uchwały RN ws. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
Dokumenty_dot_pkt_12_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdfDokumenty_dot_pkt_12_porzadku_obrad_ZWZ_22_06_2021.pdf Uchwała RN ws. oceny wniosku Zarządu ws. podziału zysku za 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
2021-05-26 Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki