REKLAMA

PUŁAWY: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 28 grudnia 2020 roku.

2020-11-27 14:31
publikacja
2020-11-27 14:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_Uchwal_NWZ_28_12_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_pkt_5_NWZ_28_12_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumenty_pkt._5_NWZ_28_12_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-27
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 28 grudnia 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”), w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 grudnia 2020 roku, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Projekty_Uchwal_NWZ_28_12_2020.pdfProjekty_Uchwal_NWZ_28_12_2020.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołane na dzień 28 grudnia 2020 roku.
Dokumenty_pkt_5_NWZ_28_12_2020.pdfDokumenty_pkt_5_NWZ_28_12_2020.pdf Uchwała Nr 47/X/2020 Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia spółki w/s projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx”.
Dokumenty_pkt._5_NWZ_28_12_2020.pdfDokumenty_pkt._5_NWZ_28_12_2020.pdf Wniosek Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. do Walnego Zgromadzenia spółki o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych polegających na nabyciu składników aktywów trwałych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Tomasz Hryniewicz Prezes Zarządu
2020-11-27 Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki