Połączenie spółek Elektrownia Puławy Spółka z o.o. z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-02
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Połączenie spółek Elektrownia Puławy Spółka z o.o. z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym (2 stycznia 2019 roku) powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2019 roku wpisu połączenia spółek: Elektrowni Puławy Spółka z o.o. (spółka przejmowana) z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna (spółka przejmująca).

O zamiarze połączenia Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informował w raporcie bieżącym nr 22/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku. Połączenie zostało dokonane na warunkach określonych w planie połączenia, uzgodnionym i przyjętym w dniu 26 września 2018 roku przez zarządy łączących się spółek, opublikowanym raportem bieżącym nr 29/2018. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 i art. 516 § 6 KSH tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) bez zmiany umowy spółki przejmującej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, w trybie uproszczonym z uwagi na fakt, iż spółka przejmująca była jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej i posiadała w kapitale zakładowym spółki przejmowanej 100% udziałów.
Stosownie do treści art. 494 § 1 KSH Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wstąpiła z dniem połączenia tj. z dniem 2 stycznia 2019 r. we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-02 Krzysztof Bednarz Prezes Zarządu
2019-01-02 Andrzej Skwarek Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.