REKLAMA

PULAWY: Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2021-10-15 21:52
publikacja
2021-10-15 21:52
Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 15 października 2021 roku, tj. w trakcie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „NWZ”), które zostanie wznowione w dniu 19 października 2021 roku zostały zgłoszone kandydatury Pana Krzysztofa Majchera oraz Pana dra hab. Marcina Szewczaka na Członków Rady Nadzorczej Spółki. Przerwa w obradach NWZ zwołanego na dzień 5 października 2021 roku, została zarządzona w związku z umożliwieniem przedłożenia przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej kompletu dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami korporacyjnymi oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto 14 października 2021 roku dwóch Członków Rady Nadzorczej złożyło rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Kandydatury na członków Rady Nadzorczej zostały zgłoszone w terminie późniejszym niż na 3 dni przed terminem NWZ, które rozpoczęło obrady 5 października 2021 roku, jednak jednocześnie z wyprzedzeniem 3 dni przed wznowieniem obrad NWZ po ogłoszonej przerwie.
W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  Od momentu wejścia w życie DPSN 2021 tj. od 1 lipca 2021 roku do dnia publikacji niniejszego raportu nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady 4.9.1.


Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki