REKLAMA

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2018 R

2019-04-18 21:21
publikacja
2019-04-18 21:21

Raport okresowy roczny za 2018 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Przychody ze sprzedaży 147486 139347 34565 30984
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 187 4500 44 2070
Zysk (strata) brutto 1330 4377 312 1843
Zysk (strata) netto 1626 3407 381 1502
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 12383 13495 2902 1832
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -19070 -9963 -4469 -1376
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 10829 -3281 2538 -796
Zmiana stanu środków pieniężnych i ioch ekwiwalentów 4142 251 971 -340
Aktywa razem 193560 167713 45014 -34574
Zobowiązania długoterminowe 38184 24411 8880 2905
Zobowiązania krókoterminowe 67737 53514 15753 10722
Kapitał własny 87639 89788 20381 20947
Kapitał zakładowy 41941 41941 9754 9480
Liczba akcji w tys. szt. 41941 41941 41941 41941
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,04 0,08 0,01 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,09 2,14 0,49 0,50

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Źródło:PAP
Tematy

Do pobrania

33035884_oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdfpdf33035884_oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdfpdf33035884_oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdfpdf33035884_oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdfpdf33035884_oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdfpdf33035884_oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdfpdf33035884_oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdfpdf33035884_oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdfpdf
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki