REKLAMA

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

2019-04-18 21:36
publikacja
2019-04-18 21:36

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Przychody ze sprzedaży 171513 160030 40196 37701
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3634 10182 852 2399
Zysk (strata) brutto 2506 7397 587 1743
Zysk (strata) netto 1927 5672 452 1336
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 14147 16628 3316 3917
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -20027 12404 -4694 -2922
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 10745 -3139 2518 -740
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4865 1085 1140 256
Aktywa razem 202029 161482 46983 38716
Zobowiązania długoterminowe 43804 25092 10187 6016
Zobowiązania krótkoterminowe 83122 61138 19331 14658
Kapitał własny 75103 75252 17466 18042
Kapitał zakładowy 41941 41941 9754 10056
Liczba akcji w tys. szt. 41941 41941 41941 41941
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej 0,05 0,14 0,01 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,79 1,79 0,42 0,43

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Źródło:PAP
Tematy

Do pobrania

33035972_oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdfpdf33035972_oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdfpdf33035972_oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdfpdf33035972_oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdfpdf33035972_oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdfpdf33035972_oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdfpdf33035972_oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdfpdf33035972_oswiadczenie_-_rzetelnosc.pdfpdf
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki