PRYMUS S.A.: Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej

2020-05-12 16:09
publikacja
2020-05-12 16:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-12
Skrócona nazwa emitenta
PRYMUS S.A.
Temat
Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała decyzję (dalej: Decyzja), w sprawie pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Spółkę warunków otrzymania ze środków publicznych subwencji finansowej w wysokości 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych); dalej: Subwencja. W Decyzji wskazano, iż Spółka otrzyma przelew Subwencji na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Zgodnie z dokumentami programowymi oraz umową otrzymania Subwencji, Subwencja podlega zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia Subwencji, z zastrzeżeniem, iż kwota zwrotu Subwencji będzie wynosić od 25% do 100% w zależności od spełnienia przez Spółkę zapisów określonych w dokumentach, na podstawie których Subwencja została przez Spółkę otrzymana (pozostała część Subwencji będzie podlegała umorzeniu).
Niniejsza Subwencja została udzielona Spółce ze środków publicznych, które zostały przeznaczone na realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-12 Ewa Kobosko Prezes Zarządu Ewa Kobosko
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki