REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PROTEKTOR: Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej przez spółkę zależną Emitenta.

2021-10-20 16:46
publikacja
2021-10-20 16:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-20
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej przez spółkę zależną Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) niniejszym informuje, że w dniu 19 października 2021 roku spółka pod firmą Inform Brill GmbH, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego z siedzibą w St. Ingbert, Niemcy („Inform Brill”), będąca w 100% spółką zależną od Emitenta, zawarła ze spółką, spółką wspólną z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą SOOO „Terri-PA”, wpisaną do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej Państwowego Rejestru Osób Prawnych („Terri PA”, „Kupujący”) umowę sprzedaży udziałów, na mocy której zobowiązała się do sprzedania Kupującemu udział w kapitale zakładowym Terri PA o wartości nominalnej 2.212.238,44 rubli naddniestrzańskich, odpowiadającej 51% kapitału zakładowego Terri PA („Udział”) za cenę równą 600.000,00 EUR. Cena płatna będzie w dwóch ratach, 2/3 ceny w terminie do 31 grudnia 2021 i 1/3 ceny w terminie najpóźniej do 31 marca 2022 r. Inform Brill może odstąpić od umowy, jeżeli cena nie zostanie uiszczona w terminie 14 dni od dnia jej wymagalności. Dokonanie czynności rozporządzającej Udziałem zgodnie z Umową zostanie dokonane w drodze odrębnej umowy po uiszczeniu ceny. Wskutek wykonania Umowy, Terri PA przestanie być spółką pośrednio zależną od Emitenta (i bezpośrednio zależną od Inform Brill). Jednocześnie, pomimo zmiany właścicielskiej, strony (tj. Inform Brill i Terri Pa) zamierzają kontynuować współpracę w oparciu o zawartą umowę ramową.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i jego wynik finansowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-20 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2021-10-20 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
2021-10-20 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki