REKLAMA

PROTEKTOR: Zawarcie znaczącej umowy - kredyt inwestycyjny

2009-11-19 17:03
publikacja
2009-11-19 17:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2009
Data sporządzenia: 2009-11-19
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawarcie znaczącej umowy - kredyt inwestycyjny
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, iż w dniu 18.11.2009 r. zawarł z BRE Bank Spółka Akcyjna umowę na kredyt inwestycyjny na kwotę 1.100 tys. EUR, co w przeliczeniu na PLN stanowi kwotę 4.500 tys. .zł .
Kredyt inwestycyjny został udzielony na częściowe sfinansowanie zakupu 25% udziałów w spółce Inform Brill GmbH z siedzibą w St. Ingbert oraz 25% udziałów w spółce ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH z siedzibą w St. Ingbert.
Zakup 25% udziałów w wyżej wymienionych spółkach jest zgodny z polityką PROTEKTOR S.A., co do rozbudowy grupy kapitałowej w wyniku którego spółka stanie się 100% udziałowcem.
Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest § 9 pkt 8) Rozporządzenia M.F. z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-11-19 Piotr Skrzyński Prezes Zarządu
2009-11-19 Piotr Majewski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki