3,5000 zł
0,57% 0,0200 zł
Protektor S.A. (PRT)

Okoliczność mająca wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy 2018

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-28
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Okoliczność mająca wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), niniejszym informuje, iż̇ w dniu 26 marca 2019 r. Zarząd Emitenta powziął wiadomość o okolicznościach dotyczących zobowiązań publicznoprawnych spółek zależnych od Emitenta, tj.:

1. W wyniku przeprowadzonego badania podatkowego w spółkach zależnych ABEBA GmbH i Inform Brill GmbH za lata 2012 – 2014 organy podatkowe naliczyły dodatkowe zobowiązanie podatkowe w kwocie 202.592,45 EUR powiększone o 37.533,00 EUR z tytułu odsetek.

2. W wyniku przeprowadzonej inspekcji badającej przestrzeganie przepisów prawa pracy w latach 2013-2018 w spółce zależnej Rida, spółka ta została zobowiązana do zapłaty kwoty 2.202.770,10 rubli (co odpowiada kwocie 120 000 EUR).


Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że w związku z prowadzonym procesem konsolidacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych Emitenta za 2018 r. badany jest wpływ informacji przedstawionych niniejszym raportem na wynik roku 2018.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-28 Andrzej Filip Wojciechowski Prezes Zarządu
2019-03-28 Sławomir Baniak Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.