15,5000 zł
3,33% 0,5000 zł
Projprzem Makrum SA (PJP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PJP_MKM_SSF__3Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PJP_MKM_Skon_Spr_Zarz_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 174 161 196 105 40 430 46 195
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 747 14 041 870 3 308
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 238 12 658 752 2 982
IV. Zysk (strata) netto 1 944 9 118 451 2 148
V. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 944 9 118 451 2 148
VI. Zysk na akcję (PLN) 0,32 1,52 0,08 0,36
VII. Rozwodniony zysk na akcję 0,32 1,52 0,08 0,36
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 970 15 100 1 386 3 557
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 796) (3 097) (2 738) (730)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3 129 (8 768) 726 (2 065)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 697) 3 235 (626) 762
XII. Aktywa 226 113 199 265 51 700 46 651
XIII. Zobowiązania długoterminowe 15 463 5 731 3 536 1 342
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 106 584 89 962 24 370 21 061
XV. Kapitał własny 104 066 103 572 23 794 24 248
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 104 066 103 572 23 794 24 248
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PJP MKM SSF_ 3Q_2019.pdfPJP MKM SSF_ 3Q_2019.pdf Grupa Kapitałowa PROJPRZEM MAKRUM S.A. - Skonsolidowane
Sprawozdanie Finansowe za III kw. 2019r.
PJP MKM Skon Spr Zarz 3Q2019.pdfPJP MKM Skon Spr Zarz 3Q2019.pdf Grupa Kapitałowa PROJPRZEM MAKRUM S.A. - Skonsolidowane
Sprawozdanie Zarządu za III kw. 2019r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2019-11-15 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.