12,9500 zł
-3,72% -0,5000 zł
Projprzem Makrum SA (PJP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_2Q2019-_GK_PROJPRZEM_MAKRUM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSZ_2Q2019_-_GK_PROJPRZEM_MAKRUM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SFF_Raport_EY_2Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_Oswiadczenie_Zarzadu_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody ze sprzedaży 102 263 122 890 23 839 29 054
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 592 8 878 371 2 099
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 670 7 404 389 1 750
IV. Zysk (strata) netto 861 4 771 201 1 128
V. Zysk na akcję (PLN) 0,14 0,80 0,03 0,19
VI. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,14 0,80 0,03 0,19
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 391 8 535 557 2 018
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 213) (5 106) (1 915) (1 207)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 010 (1 245) 236 (294)
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (4 812) 2 184 (1 122) 516
XI. Aktywa 198 212 202 102 46 616 46 337
XII. Zobowiązania długoterminowe 8 239 5 104 1 938 1 170
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 87 313 97 582 20 535 22 373
XIV. Kapitał własny 102 660 99 415 24 144 22 793
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 102 660 99 415 24 144 22 793
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF 2Q2019- GK PROJPRZEM MAKRUM.pdfSSF 2Q2019- GK PROJPRZEM MAKRUM.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM
MAKRUM S.A. za I półrocze 2019 r.
SSZ 2Q2019 - GK PROJPRZEM MAKRUM.pdfSSZ 2Q2019 - GK PROJPRZEM MAKRUM.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej PROJPRZEM
MAKRUM S.A. za I półrocze 2019 r.
SFF Raport EY 2Q2019.pdfSFF Raport EY 2Q2019.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM S.A. za I półrocze
2019 r.
SSF Oświadczenie Zarządu 1H2019.pdfSSF Oświadczenie Zarządu 1H2019.pdf Oświadczenia Zarządu do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM S.A. za I półrocze 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-28 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2019-08-28 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.