13,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Projprzem Makrum SA (PJP)

Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-06
Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM MAKRUM
Temat
Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 06 września 2019 r., powziął informację o zawarciu w dniu wczorajszym, tj. 05 września 2019 r. przez spółkę zależną Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (jako Wykonawca), ze spółką PREH Car Connect Polska Sp. z o.o. (jako Zamawiający), umowy na realizację inwestycji budowlanej pn.: „Budowa hali produkcyjnej z budynkiem socjalno-biurowym, w tym rozbudowa i przebudowa zakładowych sieci i przyłączy: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowych, wodociągowych i elektrycznych, rozbudowa i przebudowa zakładowych dróg wewnętrznych i parkingu oraz budowa zjazdu w Siemianicach”, o wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy w wysokości 13.789.794,47 zł netto.

Strony ustaliły termin odbioru końcowego przedmiotu umowy na dzień 30.04.2020 r.

Łączna suma kar umownych przewidziana w umowie nie może przekraczać wartości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto, choć Zmawiający ma prawo dochodzić odszkodowania ponad wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków w tego typu umowach.

Niniejsza informacja uznana została przez Spółkę za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-06 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2019-09-06 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.