REKLAMA

PROJPRZEM MAKRUM: Otrzymanie zlecenia na wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta

2019-12-02 15:42
publikacja
2019-12-02 15:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-02
Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM MAKRUM
Temat
Otrzymanie zlecenia na wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 02 grudnia 2019r., spółka zależna Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w konsorcjum z GEM Technology Sp. z o.o. (jako Wykonawca) otrzymała zlecenie od spółki STARION Poland Sp. z o.o. siedzibą w Biskupicach Podgórnych (jako Zamawiający), na realizację inwestycji budowlanej pn.: „Pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla zadania inwestycyjnego polegającego na etapie I rozbudowy i przebudowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o część produkcyjno-magazynową wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynku magazynowo - technicznego w Biskupicach Podgórnych na podstawie projektu przekazanego przez Inwestora”, o wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy w wysokości 17 600 000,- zł netto, z czego na Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. przypada kwota 17 100 000,- zł netto. Zlecenie zostało przez Wykonawcę przyjęte do realizacji.

Strony ustaliły termin odbioru końcowego przedmiotu zlecenia na dzień 30.09.2020r.

Strony ustaliły, że niniejsze zlecenie zostanie zastąpione Umową do dnia 30.12.2019r.

Zgodnie z udzielonym zleceniem w terminie do 30.12.2019r. Zamawiający wypłaci na rzecz Konsorcjum zaliczkę w wysokości netto 1.760.000,00zł.

Pozostałe zapisy nie odbiegają od standardowych zapisów w tego typu umowach.

Niniejsza informacja uznana została przez Spółkę za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-02 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2019-12-02 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
karllos7799
Brawo inżynierowie postawią tą firmę na nogi...

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki