REKLAMA

PROCHEM: wyniki finansowe

2021-04-28 19:00
publikacja
2021-04-28 19:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_PROCHEM_2020_pol_kwiecien_2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_SF_Prochem_S.A._2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Prochem_S.A._2020_ws.firmy_audytorkiej-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_Prochem_20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_Prochem_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_SF_Prochem_2020r-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_PROCHEM_S.A._W_2020-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Prochem_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprRN2020-_Ocena_jednostkowego_sprawozdania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM S.A.
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody ze sprzedaży 320775 273110 72213 63488
II. Zysk brutto ze sprzedaży 22657 11995 5101 2788
III. Zysk na działalności operacyjnej 13866 4612 3122 1072
IV. Zysk do opodatkowania 12884 5185 2900 1205
V. Zysk netto z tego przypisany: 10076 3698 2268 860
VI. Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) 3,43 1,26 0,77 0,29
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 268 34630 99 8050
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2451 -7278 545 -1692
IX. SŚrodki pieniężne netto z działalności finansowej -3568 -6985 -835 -1624
X. Przepływy pieniężne netto, razem -849 20367 -191 4735
XI. STAN NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XII. Suma Aktywów 166831 177901 36151 41776
XIII. Aktywa trwałe, razem 63020 74609 13656 17520
XIV. Aktywa obrotowe, razem 103811 103292 22495 24255
XV. Kapitał własny, ogółem 56490 46473 12241 10913
XVI. Zobowiązania długoterminowe, razem 26243 30665 5687 7201
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe, razem 84098 100763 18224 23662
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 19,25 15,83 4,17 3,72
XIX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 2935000 2935000 2935000 2935000
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_PROCHEM_2020 pol_kwiecien 2021-sig.pdfList_Prezesa_PROCHEM_2020 pol_kwiecien 2021-sig.pdf
Oswiadczenia Zarządu SF Prochem S.A. 2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfOswiadczenia Zarządu SF Prochem S.A. 2020-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
Informacja Zarzadu Prochem S.A. 2020 ws.firmy audytorkiej-sig-sig-sig.pdfInformacja Zarzadu Prochem S.A. 2020 ws.firmy audytorkiej-sig-sig-sig.pdf
Sprawozdanie z badania SF Prochem 20.pdfSprawozdanie z badania SF Prochem 20.pdf
Wybrane dane finansowe Prochem S.A. 2020.pdfWybrane dane finansowe Prochem S.A. 2020.pdf
Jednostkowe SF Prochem 2020r-sig-sig-sig-sig.pdfJednostkowe SF Prochem 2020r-sig-sig-sig-sig.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PROCHEM S.A. W 2020-sig-sig-sig.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU PROCHEM S.A. W 2020-sig-sig-sig.pdf
Oswiadczenie RN Prochem S.A. 2020.pdfOswiadczenie RN Prochem S.A. 2020.pdf
SprRN2020- Ocena jednostkowego sprawozdania.pdfSprRN2020- Ocena jednostkowego sprawozdania.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu
2021-04-28 Marek Kiersznicki Wiceprezes Zarządu
2021-04-28 Krzysztof Marczak Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Barbara Auguścińska-Sawicka Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki