PROCHEM: Zawarcie umowy na wykonanie prac projektowych.

2019-05-24 17:45
publikacja
2019-05-24 17:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
PROCHEM
Temat
Zawarcie umowy na wykonanie prac projektowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku, Emitent otrzymał obustronnie podpisaną umowę, zawartą przez Emitenta, jako Wykonawcę, z thyssenkrupp Industrial Solutions AG, jako Zamawiającym. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług projektowych dla realizowanej przez thyssenkrupp Industrial Solutions AG dla ANWIL S.A. we Włocławku instalacji kwasu azotowego i neutralizacji.
Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie umowy wynosi 2,4 mln EUR netto. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i będzie wypłacane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, odpowiednio do poziomu zaawansowania prac.
Termin wykonania umowy (z wyłączeniem dokumentacji powykonawczej) strony określiły na 14 czerwca 2020 roku.
Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi wartość umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki