0,8140 zł
0,00% 0,0000 zł
Procad SA (PRD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PROCAD_SSSF_kwartalne_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 091 39 963 8 609 9 395
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 428 1 417 99 333
3. Zysk (strata) brutto 480 1 495 111 351
4. Zysk (strata) netto 218 1 154 51 271
5. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 218 893 51 210
6. Całkowity dochód (strata) ogółem 218 1 154 51 271
7. Całkowity dochód (strata) ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 218 893 51 210
8. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 510 3 781 118 889
9. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 065 -1 606 943 -378
10. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -388 93 -90 22
11. Przepływy pieniężne netto - razem 4 187 2 268 972 533
12. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
13. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,02 0,10 0,01 0,02
14. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
I. Dane ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018
1. Aktywa razem 27 016 24 217 6 177 5 632
2. Zobowiązania długoterminowe 1 786 357 408 83
3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 897 4 745 1 348 1 103
4. Kapitał własny 19 333 19 115 4 420 4 445
5. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 19 333 19 115 4 420 4 445
6. Kapitał podstawowy 902 902 206 210
7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,14 2,12 0,49 0,49
II. Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego PROCAD SA Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019 Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018 Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019 Okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 548 30 054 8 018 7 066
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 402 650 93 153
3. Zysk (strata) brutto 453 717 105 169
4. Zysk (strata) netto 182 530 42 125
5. Całkowity dochód (strata) ogółem 182 530 42 125
6. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 66 2 029 15 477
7. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 080 -1 590 947 -374
8. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -379 239 -88 56
9. Przepływy pieniężne netto netto - razem 3 767 678 874 159
10. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
11. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,06 0,00 0,01
12. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Dane ze skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018
1. Aktywa razem 25 002 22 011 5 717 5 119
2. Zobowiązania długoterminowe 1 774 324 406 75
3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 609 4 250 1 282 988
4. Kapitał własny 17 619 17 437 4 028 4 055
5. Kapitał podstawowy 902 902 206 210
6. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,95 1,93 0,45 0,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PROCAD SSSF kwartalne Q3_2019.pdfPROCAD SSSF kwartalne Q3_2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-31 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2019-10-31 Janusz Szczęśniak Wiceprezes Zarządu
2019-10-31 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.