0,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Procad SA (PRD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PROCAD_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Psr2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PROCAD_Skonolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Psr2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupa_Kapitalowa_Procad.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego_Procad_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 532 26 254 5 721 6 193
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 538 1 077 125 254
3. Zysk (strata) brutto 546 1 167 127 275
4. Zysk (strata) netto 266 884 62 209
5. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 266 715 62 169
6. Całkowity dochód (strata) ogółem 266 884 62 209
7. Całkowity dochód (strata) ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 266 715 62 169
8. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 90 3 039 21 717
9. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 660 -1 138 154 -268
10. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -271 163 -63 38
11. Przepływy pieniężne netto - razem 479 2 064 112 487
12. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
13. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,03 0,08 0,01 0,02
14. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
I. Dane ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018
1. Aktywa razem 25 514 24 217 40 47
2. Zobowiązania długoterminowe 1 347 357 2 1
3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 786 4 745 8 9
4. Kapitał własny 19 381 19 115 31 37
5. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 19 381 19 115 31 37
6. Kapitał podstawowy 902 902 1 2
7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,15 2,12 0,00 0,00
II. Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego PROCAD SA półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 823 19 842 5 323 4 680
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 505 635 118 150
3. Zysk (strata) brutto 512 698 119 165
4. Zysk (strata) netto 227 518 53 122
5. Całkowity dochód (strata) ogółem 227 518 53 122
6. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -206 1 400 -48 330
7. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 675 -1 128 157 -266
8. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -264 255 -62 60
9. Przepływy pieniężne netto netto - razem 205 527 48 124
10. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
11. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,06 0,01 0,01
12. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Dane ze skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018
1. Aktywa razem 23 554 22 011 5 540 5 119
2. Zobowiązania długoterminowe 1 333 324 313 75
3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 557 4 250 1 072 988
4. Kapitał własny 17 664 17 437 4 154 4 055
5. Kapitał podstawowy 902 902 212 210
6. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,96 1,93 0,46 0,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PROCAD_Sprawozdanie_z_Działalności_Psr2019.pdfPROCAD_Sprawozdanie_z_Działalności_Psr2019.pdf
PROCAD_Skonolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Psr2019.pdfPROCAD_Skonolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Psr2019.pdf
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa Procad.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa Procad.pdf
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Procad S.A..pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Procad S.A..pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-29 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2019-08-29 Janusz Szczęśniak Wiceprezes Zarządu
2019-08-29 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.