REKLAMA

PROCAD S.A.: Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

2021-12-08 16:22
publikacja
2021-12-08 16:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
PROCAD S.A.
Temat
Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PROCAD SA informuje, że podczas wznowionych po przerwie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2021 z dnia 30.11.2021.r, została zgłoszona w dyskusji akcjonariuszy wątpliwość dotyczącą prawidłowości wprowadzenia do porządku obrad punktu nr 6 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. W związku z czym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia spraw objętych punktami szóstym i siódmym porządku obrad (dotyczących podjęcia ww. uchwały oraz uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy).
W głosowaniu nad uchwałą oddano 5.069.001 ważnych głosów, co stanowi 56,20% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 5.069.001 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2021-12-08 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki