REKLAMA

PROCAD S.A.: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PROCAD SA

2021-10-14 16:35
publikacja
2021-10-14 16:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_wezwania_do_zapisywania_sie_na_sprzedaz_akcji_PROCAD_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-14
Skrócona nazwa emitenta
PROCAD S.A.
Temat
Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PROCAD SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PROCAD SA, informuje, iż w dniu 14 października 2021 r., za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A, strony porozumienia akcjonariuszy PROCAD SA w sprawie zgodnego współdziałania w celu wycofania akcji PROCAD SA z obrotu na rynku regulowanym („Porozumienie”), o zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2021 w dniu 4 października 2021 r., ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki („Wezwanie”), zgodnie z art. 74 ust. 2 i art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa") oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach. Wezwanie zostało ogłoszone w związku z przekroczeniem przez strony Porozumienia 66% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz w związku z zamiarem Wzywających podjęcia działań w celu wycofania akcji PROCAD SA z obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 91 Ustawy. Przedmiotem Wezwania jest 1.440.440 akcji Spółki, stanowiących 15,97% kapitału zakładowego i uprawniających do 15,97% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Treść Wezwania Emitent przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Tresc wezwania do zapisywania sie na sprzedaz akcji PROCAD SA.pdfTresc wezwania do zapisywania sie na sprzedaz akcji PROCAD SA.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-14 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2021-10-14 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki