REKLAMA

PRIMA MODA S.A.: Wybór biegłego rewidenta

2018-07-21 11:42
publikacja
2018-07-21 11:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-21
Skrócona nazwa emitenta
PRIMA MODA S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prima Moda S.A (Emitent) informuje, że w dniu 20 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 2 pkt h Statutu Spółki, postanowiła wybrać na biegłego rewidenta Spółkę Polska Grupa Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 104, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3887.

Spółka Polska Grupa Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przeprowadzi:
- Przegląd śródroczny sprawozdania finansowego Prima Moda S.A. za okres kończący się 30 czerwca 2018 roku oraz badanie roczne sprawozdania finansowego Emitenta za okres kończący się 31 grudnia 2018 r.

Emitent korzystał z usług spółki Polska Grupa Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k. przy przeglądzie skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Prima Moda S.A. za
okres zakończony 30 czerwca 2017 roku oraz przy badaniu rocznym sprawozdania finansowego za
okres zakończony 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-21 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki