REKLAMA

PRAIRIE MINING LIMITED: Śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku na potrzeby polskiej sprawozdawczości.

2021-03-31 07:44
publikacja
2021-03-31 07:44
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
210331_-_Prairie_Polish_Half_Yearly_December_2020_final__PL.pdf  (RAPORT)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
PRAIRIE MINING LIMITED
Temat
Śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku na potrzeby polskiej sprawozdawczości.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka prezentuje elementy śródrocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 roku dla potrzeb polskiej sprawozdawczości, co jest tłumaczeniem na język polski z wersji angielskiej.

Tłumaczenie: Niniejsze oświadczenie zostało przetłumaczone na język polski z oryginału w języku angielskim. W przypadku rozbieżności między tłumaczeniem na język polski a oryginałem w języku angielskim, pierwszeństwo ma oryginał w języku angielskim.
Załączniki
Plik Opis
210331 - Prairie Polish Half Yearly December 2020_final _PL.pdf210331 - Prairie Polish Half Yearly December 2020_final _PL.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Attached to this current report, the Company presents the elements of
the interim financial statements as at December 31, 2020 for the
purposes of Polish reporting, which is a translation into Polish from
the English version.

Translation: This statement has been translated into Polish from the
original in English. In the event of a discrepancy between the
translation into Polish and the original in English, the original in
English shall prevail.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Dylan Browne Sekretarz firmy Dylan Browne
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki