REKLAMA

PRAIRIE MINING LIMITED: Harmonogram publikacji raportów okresowych przez Prairie na pozostały rok obrotowy 2021

2021-03-31 06:51
publikacja
2021-03-31 06:51
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
PRAIRIE MINING LIMITED
Temat
Harmonogram publikacji raportów okresowych przez Prairie na pozostały rok obrotowy 2021
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zgodnie z art. 80 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. W sprawie informacji bieżących i okresowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd Prairie Mining Limited („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację harmonogram publikacji pozostałych raportów okresowych za rok obrotowy 2021.

Raport półroczny (za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021, kończące się 31 grudnia 2021 r.) – 31 marca 2021 r.

Raport kwartalny za styczeń marzec (trzeci kwartał) 2021 r. - 30 kwietnia 2021 r

Raport kwartalny za kwiecień - czerwiec (czwarty kwartał) 2021 r. - 30 lipca 2021

Raport roczny za 2021 r. (rok finansowy kończący się 30 czerwca 2021 r.) - 24 września 2021.

Zgodnie z art. 79 ust. 10 Rozporządzenia Spółka informuje, że skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony 30 czerwca 2020 roku zostanie opublikowane przez Spółkę w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Tłumaczenie: Niniejsze oświadczenie zostało przetłumaczone na język polski z oryginału w języku angielskim. W przypadku rozbieżności między tłumaczeniem na język polski a oryginałem w języku angielskim, pierwszeństwo ma oryginał w języku angielskim.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Pursuant
to Article 80 (4) of the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 on current and periodic information […] (“Regulation”),
the Management of Prairie Mining Limited (the “Company”) announces to
the public the schedule for the publication of the remaining periodic
reports for the financial year 2021. Half-year
Report 2021 (for the first half of the financial year 2021 ending at 31
December 2020) – 31 March 2021January
- March 2021 (third quarter) Quarterly Report – 30 April 2021Annual
Report 2021 (for the financial year ending at 30 June 2021) – 24
September 2021Pursuant
to Article 79 (10) of the Regulation the Company announces that a
consolidated report on payments to governments for the year ending 30
June 2020 will be published by the Company on 31 December 2021.Translation:
This announcement has been translated into Polish from the English
original. If there are any discrepancies between the Polish translation
to the English original, the English original prevails.INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Dylan Browne Sekretarz firmy Dylan Browne
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki