REKLAMA

PRAGMA INKASO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-06-04 09:53
publikacja
2021-06-04 09:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_Zarzadu_Spolki_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.doc  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2020_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzor....pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-04
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA INKASO S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (“Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 (“Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające także ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny tego sprawozdania.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.docxOgłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.docx Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Formularz do głosowania przez pełnomocnika.docxFormularz do głosowania przez pełnomocnika.docx Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.docProjekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.doc Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzor....pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzor....pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020
Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-04 Michał Kolmasiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki