REKLAMA

PRAGMA FAKTORING S.A.: Rozwiązanie umowy kredytu bankowego na wniosek Emitenta

2018-03-30 14:03
publikacja
2018-03-30 14:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-30
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA FAKTORING S.A.
Temat
Rozwiązanie umowy kredytu bankowego na wniosek Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 marca 2018 r. podpisał aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej wcześniej z jednym z banków zajmujących się finansowaniem podmiotów gospodarczych, na mocy którego to aneksu umowa kredytu uległa rozwiązaniu z dniem 30 marca 2018 r. Limit umowy kredytowej wynosił 9,5 mln zł.
Rozwiązanie nastąpiło na wniosek Emitenta i miało związek z koniecznością wykreślenia hipotek banku z uwagi na zrealizowaną lub planowaną sprzedaż części nieruchomości zabezpieczających zobowiązania kredytowe Emitenta (stanowiących własność Emitenta oraz Pragma Inkaso S.A.).
W ocenie Emitenta rozwiązanie tej umowy nie będzie miało znaczenia dla jego sytuacji finansowej, ponieważ Emitent w związku ze sprzedażą w/w nieruchomości uzyska gotówkę pozwalająca mu zastąpić środki wykorzystywane w ramach spłacanego kredytu.
Po rozwiązaniu w/w umowy kredytowej Emitent posiada dwa kredyty obrotowe na kwoty 20 mln zł oraz 10 mln zł.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-30 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2018-03-30 Jerzy Sagan Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki