REKLAMA

PRAGMA FAKTORING S.A.: Rejestracja akcji serii D w KDPW.

2018-03-27 18:38
publikacja
2018-03-27 18:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-27
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA FAKTORING S.A.
Temat
Rejestracja akcji serii D w KDPW.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zarejestrował 186 257 sztuk akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00040, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym są notowane inne akcje Emitenta oznaczone tym samym kodem ISIN. Rejestracja nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-27 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2018-03-27 Jerzy Sagan Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki