REKLAMA

PRAGMA FAKTORING S.A.: Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2018 r.

2018-04-12 19:50
publikacja
2018-04-12 19:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Dane_o_kontraktacji_oraz_portfelu_Pragma_Faktoring_SA_za_1Q_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-12
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA FAKTORING S.A.
Temat
Dane o sprzedaży usług i wielkości portfela wierzytelności w I kwartale 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży w I kwartale 2018 r.:

1. Wartość kontraktacji (przez wartość kontraktacji rozumie się wartości brutto wykupionych faktur z tytułu umowy faktoringu oraz wartość udzielonych pożyczek):
W I kwartale 2018 roku łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring S.A. wyniosła 162.2 mln zł. Kontraktacja w ramach Faktoringu wyniosła 158 580 tys. zł, natomiast w ramach pożyczek 3 601 tys. zł.

2. Portfel wierzytelności (przez portfel wierzytelności rozumie się saldo wartości brutto należności faktoringowych oraz pożyczek).
Pragma Faktoring S.A. na dzień 31.03.2018 r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 160 mln zł, co stanowi 11 procentowy wzrost r/r. Portfel faktoringowy zwiększył się o 25 % r/r.

3. Dywersyfikacja portfela
Portfel faktoringowy utrzymywał bardzo wysoki poziom dywersyfikacji, co w istotny sposób sprzyja jego bezpieczeństwu i niskiej szkodliwości.
Aż o 77 %, tj. do 411, wzrosła liczba Klientów korzystających w trakcie pierwszego kwartału z usług faktoringowych Pragma Faktoring, co jest efektem pozytywnego odbioru przez przedsiębiorców oferty PragmaGO.

Emitent w załączeniu przedstawia szczegółowe dane dotyczące sprzedaży

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)
Załączniki
Plik Opis
Dane o kontraktacji oraz portfelu Pragma Faktoring SA za 1Q 2018.pdfDane o kontraktacji oraz portfelu Pragma Faktoring SA za 1Q 2018.pdf Kotraktacja I Q 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-12 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2018-04-12 Jerzy Sagan Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki