1,4200 zł
1,43% 0,0200 zł
Pozbud T&R SA (POZ)

Zmiany w składzie Zarządu Pozbud T&R S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Pawel_Pyzik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-23
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Pozbud T&R S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Tadeusza Andrzejaka z członkostwa w Zarządzie Emitenta i z funkcji Prezesa Zarządu, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2019 z dnia 17 września 2019 roku, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 roku powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Spółki Panu Romanowi Andrzejakowi, dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza, uzupełniła skład zarządu, powołując z dniem 23 września 2019 roku w skład Zarządu Emitenta obecnej wspólnej trzyletniej piątej kadencji Pana Pawła Pyzik, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Według złożonego oświadczenia, Pan Paweł Pyzik nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta jak i nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik cywilnej, spółki osobowej ani też jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Pawła Pyzik.
Życiorys Pana Romana Andrzejaka znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pozbud.pl w zakładce strefa inwestora.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
CV Paweł Pyzik.pdfCV Paweł Pyzik.pdf CV - Paweł Pyzik

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-23 Roman Andrzejak Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.