REKLAMA
WAŻNE

POZBUD T&R S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku

2020-08-28 20:33
publikacja
2020-08-28 20:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-28
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2020 roku.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 14/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku, termin publikacji w/w raportu wyznaczony był na dzień 4 września 2020 roku.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A za I półrocze 2020 roku ustalony został na dzień 18 września 2020 roku.

W związku z powyższymi zmianami Zarząd spółki pod firmą POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:
•skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2020 roku - 18 września 2020 roku
•skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za III kwartał 2020 roku - 17 listopada 2020 roku
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2020-08-28 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki