REKLAMA

POZBUD T&R S.A.: Zmiana dotycząca znacznego pakietu akcji Emitenta

2020-06-16 16:20
publikacja
2020-06-16 16:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20_06_16_Zawiadomienie_o_zmianie_pakietu_znacznego_WW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-16
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Zmiana dotycząca znacznego pakietu akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2020 z dn. 2.06.2020 roku, w dniu 16 czerwca 2020 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki przez Pana Wojciecha Wikę Czarnowskiego, tj. w zakresie zmniejszenia stanu posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej 20%, złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02 z późn. zm.)
Załączniki
Plik Opis
20 06 16 Zawiadomienie o zmianie pakietu znacznego WW.pdf20 06 16 Zawiadomienie o zmianie pakietu znacznego WW.pdf Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-16 Łukasz Fojt Prezes Łukasz Fojt
2020-06-16 Michał Ulatowski Wiceprezes Michał Ulatowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki