REKLAMA

POZBUD T&R S.A.: Zmiana Statutu Spółki.

2020-10-21 13:12
publikacja
2020-10-21 13:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
POZBUD_-_STATUT_SPOLKI__-_tekst_jednolity_21.10.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-21
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Zmiana Statutu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), powziął informację o wpisaniu w dniu 21 października 2020 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałą nr 24/2020 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 14 sierpnia 2020 roku.
Tym samym, z dniem 21 października 2020 roku uległa zmianie:
- firma Spółki – z POZBUD T&R S.A. na POZBUD S.A.;
- siedziba Spółki – z Wysogotowa na Poznań.

Zarząd Spółki podaje pełne dane adresowe Spółki:
POZBUD S.A.
ul. Gryfińska 1
60-192 Poznań
Jednocześnie Zarząd Spółki publikuje jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający m.in. zmiany, o których mowa powyżej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 i 10 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki
Plik Opis
POZBUD - STATUT SPÓŁKI - tekst jednolity 21.10.2020.pdfPOZBUD - STATUT SPÓŁKI - tekst jednolity 21.10.2020.pdf Jednolity tekst Statutu spółki POZBUD S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-21 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2020-10-21 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki