REKLAMA

POZBUD T&R S.A.: Wybór biegłego rewidenta

2020-07-17 15:27
publikacja
2020-07-17 15:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-17
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, że
Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie uprawnienia wynikającego ze Statutu Spółki, uchwałą z dnia 15 lipca 2020 roku dokonała wyboru firmy UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A (KRS 0000418856), wpisanej do rejestru prowadzonego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA) pod numerem 3115 jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z wybranym audytorem będzie zawarta na okres przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od I półrocza 2020 przez lata obrotowe 2021, 2022.
W przeszłości Spółka korzystała z usług w/w firmy w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2009-2017.Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-17 Łukasz Fojt Prezes Łukasz Fojt
2020-07-17 Agnieszka Grzmil Wiceprezes Agnieszka Grzmil
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki