1,5800 zł
1,94% 0,0300 zł
Pozbud T&R SA (POZ)

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu negocjacji z Akcjonariuszami Spółki Agnes S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-13
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu negocjacji z Akcjonariuszami Spółki Agnes S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:

Zarząd spółki Pozbud T&R spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (dalej „Rozporządzenie MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w związku z wygaśnięciem jednej z przesłanek opóźnienia informacji poufnej, przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 13 stycznia 2020 roku na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.
Treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione brzmi następująco:
„Zarząd Emitenta podjął decyzję o podjęciu negocjacji z akcjonariuszami spółki Agnes S.A. z siedzibą z Rogoźnie w sprawie objęcia przez nich akcji Emitenta nowej emisji w zamian za wniesienie aportem akcji w spółce Agnes S.A. z siedzibą w Rogoźnie w ten sposób, że wszystkie akcje w tej spółce będą przysługiwać Emitentowi”
Zarząd Spółki uznał informację o podjęciu negocjacji z akcjonariuszami spółki Agnes S.A. z siedzibą w Rogoźnie za informację poufną, ze względu na istnienie wysokiego ryzyka negatywnego wpływu jej ujawnienia na prowadzone negocjacje z akcjonariuszami spółki Agnes S.A. z siedzibą w Rogoźnie, a w konsekwencji nie dojście do skutku objęcia akcji Emitenta nowej emisji w zamian za wniesienie aportem akcji w spółce Agnes S.A. z siedzibą w Rogoźnie w ten sposób, że wszystkie akcje w tej spółce będą przysługiwać Emitentowi. Zarząd Spółki podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnej do wiadomości publicznej ze względu na ochronę swoich prawnie uzasadnionych interesów. Upublicznienie informacji o prowadzonych negocjacjach mogłoby potencjalnie niekorzystnie wpłynąć na skuteczność prowadzonych rozmów. Powyższe przesłanki spełniają kryteria możliwości naruszenia uzasadnionego prawnie interesu Spółki w rozumieniu punktu 5, ppkt. 8 lit. a) Wytycznych ESMA dot. Rozporządzenia MAR (dalej: „Wytyczne”).
W niniejszym przypadku nie występowały okoliczności, w których opóźnienie ujawnienia informacji poufnych mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną, o czym mowa w punkcie 9 Wytycznych.
Ponadto Spółka podjęła wszelkie możliwe działania i zastosowała środki niezbędne do zachowania w poufności informacji do czasu jej publikacji. Ujawnienie informacji poufnej wynika z faktu wygaśnięcia przesłanki wskazującej na możliwość naruszenia prawnie uzasadnionego interesu Emitenta - w dniu 13 marca 2020 roku Spółka postanowiła opublikować raportem bieżącym ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownych uchwał zmierzających do finalizacji transakcji. Skutkiem zaistniałych okoliczności jest wygaśnięcie przesłanki możliwości naruszenia prawnie uzasadnionego interesu Emitenta, co z kolei skutkuje brakiem istnienia podstaw do dalszego opóźniania publikacji przedmiotowej informacji poufnej.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej natychmiast po podaniu jej do wiadomości publicznej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a) –c) Rozporządzenia nr 596/2014.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-13 Roman Andrzejak Prezes Zarządu Roman Andrzejak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.