1,7000 zł
-2,86% -0,0500 zł
Pozbud T&R SA (POZ)

Powołanie Prokurenta w Pozbud T&R S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-19
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Powołanie Prokurenta w Pozbud T&R S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent) informuje, iż na mocy Uchwały Zarządu Nr 1/09/2019 podjętej w dniu 19 września 2019 roku ustanowił prokurę samoistną i powołał z dniem 19 września 2019 roku Pana Tadeusza Andrzejaka na Prokurenta.

Pan Tadeusz Andrzejak posiada wykształcenie średnie. W dniu 18 lipca 2002 r. wspólnie z bratem Romanem Andrzejakiem zawiązali spółkę POZ OKNA Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach k/Poznania, którą w 2007 r. przekształcili w spółkę akcyjną od firmą POZBUD T&R S.A. i wprowadzili jej akcje do obrotu giełdowego. Pan Tadeusz Andrzejak był Prezesem Zarządu tej Spółki od początki jej funkcjonowania jako spółki publicznej, tj. od 25 czerwca 2007 r. w której nadzorował obszar produkcji. Z dniem 17 września 2019 r., złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Pozbud T&R S.A., aby nadzorować i koordynować pierwszy etap procesu reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Tadeusz Andrzejak nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tadeusz Andrzejak Nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-19 Roman Andrzejak Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.