POZBUD T&R S.A.: Podjęcie negocjacji w sprawie zawarcia istotnej umowy

2020-06-17 18:54
publikacja
2020-06-17 18:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-17
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Podjęcie negocjacji w sprawie zawarcia istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 15 czerwca 2020r. Spółka podpisała List intencyjny ze spółką prawa ukraińskiego Elektrociepłownia Berdyczów sp. z o.o., jako inwestorem, potwierdzający podjęcie na zasadzie wyłączności negocjacji i aktywnej współpracy w celu przygotowania realizacji budowy elektrociepłowni na biomasę dla produkcji energii elektrycznej (dalej jako „Projekt”). Zgodnie z ustaleniami, Emitent pełnić będzie rolę generalnego wykonawcy Projektu, szacowana wartość Projektu to kwota 37,5 mln EUR. Strony zamierzają zakończyć negocjacje i zawrzeć umowę na generalne wykonawstwo Projektu w terminie 2 miesięcy.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-17 Łukasz Fojt Prezes Łukasz Fojt
2020-06-17 Michał Ulatowski Wiceprezes MIchał Ulatowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki