REKLAMA

POZBUD T&R S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. na dzień 10 kwietnia 2020 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2020-03-13 19:16
publikacja
2020-03-13 19:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
POZBUD_-_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
POZBUD_-_projekty_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-13
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. na dzień 10 kwietnia 2020 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

W związku ze zwołaniem na dzień 10 kwietnia 2020 roku, na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:
a) ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
b) projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy, że ww. dokumenty wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad walnego zgromadzenia i formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych) będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.pozbud pl.

W załączeniu:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
POZBUD - ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfPOZBUD - ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf ogłoszenie o zwołaniu NWZ
POZBUD - projekty uchwał NWZ.pdfPOZBUD - projekty uchwał NWZ.pdf projekty Uchwał NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-13 Roman Andrzejak Prezes Zarządu Roman Andrzejak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki