REKLAMA

POZBUD S.A.: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

2021-07-24 14:27
publikacja
2021-07-24 14:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-24
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD S.A.
Temat
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że otrzymał datowaną na dzień 23 lipca 2021 roku rezygnację Członka Rady Nadzorczej – Pana Wojciecha Wika-Czarnowskiego
z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i udziału w Radzie Nadzorczej spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu – ze skutkiem na dzień 24 lipca 2021 roku.
W wyniku powyższego, w skład Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 24 lipca 2021 roku wchodzą Pan Dominik Hunek jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Marcin Raubo jako Wiceprzewodniczący, Pan Wojciech Prentki jako Sekretarz Rady Nadzorczej oraz Pan Jacek Tucharz jako Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-24 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2021-07-24 Michał Ulatowski WIceprezes Zarządu Michał Ulatowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki