REKLAMA

POZBUD S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD S.A. oraz wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu.

2021-06-17 17:41
publikacja
2021-06-17 17:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PZB_RB_2021_18_zalacznik_nr_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD S.A. oraz wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych i oraz uchwały niepodjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2021 roku – w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2021 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący łącznie 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 33.300.050 głosów, stanowiących 68,33% ogólnej liczby głosów, w tym akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:
1) Pan Łukasz Fojt, posiadający na Walnym Zgromadzeniu 11.905.113 głosów, stanowiących 35,75% na Walnym Zgromadzeniu oraz 24,43% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2) Pan Wojciech Wika-Czarnowski, posiadający na Walnym Zgromadzeniu 9.338.016 głosów, stanowiących 28,04% na Walnym Zgromadzeniu oraz 19,16% ogólnej liczby głosów w Spółce;
3) Nationale Nederlanden OFE wraz z Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, posiadające łącznie na Walnym Zgromadzeniu 5.359.000 głosów, stanowiących 16,09% na Walnym Zgromadzeniu oraz 11,00% ogólnej liczby głosów w Spółce;
4) Pan Wojciech Ziółkowski, posiadający na Walnym Zgromadzeniu 6.321.910 głosów, stanowiących 18,98% na Walnym Zgromadzeniu oraz 12,97% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Załączniki
Plik Opis
PZB_RB_2021_18 załącznik nr 1.pdfPZB_RB_2021_18 załącznik nr 1.pdf ZWZ_uchwały

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2021-06-17 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki