REKLAMA

POZBUD S.A.: Szacunkowe wartości zobowiązań na dzień 31 marca 2021r.

2021-05-10 11:07
publikacja
2021-05-10 11:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-10
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD S.A.
Temat
Szacunkowe wartości zobowiązań na dzień 31 marca 2021r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „POZBUD”), w nawiązaniu do raportu 4/2021 o emisji obligacji serii B (dalej „Obligacje”) informuje, że w związku
z obowiązkiem zamieszczania w propozycji nabycia Obligacji informacji o szacunkowej wartości zobowiązań Spółki, dokonał ich oszacowania na dzień 31 marca 2021 r. w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym i podjął decyzję o przekazaniu tych danych do wiadomości publicznej.

Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu jednostkowym wyniosła 80 041 tys. zł, w tym:
- zobowiązania krótkoterminowe 48 181 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 25 307 tys. zł,
- zobowiązania długoterminowe 31 860 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 31 860 tys. zł,

Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 206 235 tys. zł, w tym:
- zobowiązania krótkoterminowe 161 938 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 57 118 tys. zł,
- zobowiązania długoterminowe 44 297 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 41 170 tys. zł.

Powyższe wartości szacunkowych zobowiązań nie obejmują rezerw i rozliczeń międzyokresowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż saldo środków pieniężnych POZBUD S.A. na dzień 31 marca 2021 r. wyniosło 1 851 tys. zł, podczas gdy saldo środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej POZBUD wyniosło 4 444 tys. zł, w tym inne środki pieniężne w kwocie 263 tys. zł.

Zarząd POZBUD zastrzega, że przedstawione wartości mają charakter szacunkowy,
a ostateczne dane zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym POZBUD S.A. za I kwartał 2021 r., którego publikację zaplanowano na dzień 31 maja 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-10 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2021-05-10 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki